Neděle

Konference Soběstačnosti

 

Záměrem konference je soustředit informace a zkušenosti odborníků i dlouhodobě praktikujících laiků z oborů, jejichž jedním ze základních principů je soběstačnost.

Účelem konference je shrnutí principů soběstačnosti, popis rozdílů mezi individuální a kolektivní soběstačností a souhrn základních informací o možnostech praxe soběstačnosti v daných oborech lidského konání. Toto shrnutí má umožnit hlubší vhled do problematiky soběstačnosti pro odbornou i laickou veřejnost.

Materiály z konference poslouží k prezentaci myšlenky a možnostech soběstačnosti v mediích a na kulturně vzdělávacích akcích.