PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA

Přihlašovat se je možné do středy 23.6. 2021. Poté přijeďte a přihlásit se můžete na místě.
Kdyby se naplnila kapacita prostoru, dáme včas vědět.