O FESTIVALU

Festival soběsta(te)čnosti vyklíčil z životní zkušenosti několika lidí, kteří se rozhodli žít v souladu s přírodou, sebou samým i ostatními bytostmi, způsobem života, který co nejméně zatěžuje životní prostředí a hledají cesty k větší svobodě soběstačnosti.

Festival nabízí platformu pro všechny, kteří cítí zodpovědnost za stav životního prostředí i vlastní život, chtějí žít vědomě a s otevřeným srdcem a sdílet své zkušenosti. Přinese poznatky a zkušenosti z oblastí permakultury, přírodního stavitelství, zdravého stravování, domácí výroby, zero waste, alternativních zdrojů energií, lokální ekonomiky, komunit, osobního rozvoje a dalších.

Koná se v přírodě, kde si můžeme užít trávu pod nohama, slunce nad hlavou, vítr ve vlasech a ucítit a uctít sílu Matky Země, která nám poskytuje vše, co k životu potřebujeme.

Poslání festivalu:

  • sdílet zkušenosti z vlastní cesty a inspirovat ostatní
  • prakticky ukázat, jaké okamžité změny k lepšímu můžeme udělat v různých oblastech každodenního života
  • podpořit projekt Sklenářky, Vrábska a jejich obyvatel, kteří se podílejí na přípravě i programu festivalu

 

O nás

Žijeme na Sklenářce uprostřed lesa a kultivujeme její prostor tak, aby mohl sloužit ostatním jako místo k zastavení, učení, léčení a inspiraci. Učíme se žít v rovnováze mezi osobním a kolektivním, vnitřním a vnějším, hmotným a duchovním. Vítáme dary i výzvy života ve Společenství, oslavujeme jedinečnost každého a hledáme, jak může každý z nás nejlépe sloužit sobě, světu i Životu.

Ačkoli tento pokus se sebou sama stále probíhá, cítíme, že přišel čas naše zkušenosti sdílet a poslat je jako inspiraci dál do světa k těm, kterým se budou hodit.

Je naší prioritou uživit se tím, čemu ze srdce věříme. Dává nám proto největší smysl podělit se o naši každodenní realitu a získat z toho podporu pro další činnosti a aktivity, které vizi dále rozvíjejí. V současné chvíli téměř všichni obyvatelé Sklenářky stále pracují i „venku“ a soběstační tedy v tomto smyslu nejsme.

Festival pořádají

  • Honza a Tereza Dlabalovi – FLORESTA
  • Jitka Šmejkalová – Šivá
  • Sklenářka – Centrum meditace a přírodního učení & Společenství obyvatel