DOMŮ

Vítejte na strákách FESTIVALU SOBĚSTA(TE)ČNOSTI, který má za cíl podporovat a šířit vizi udržitelného a soběstačného života.

V roce 2021 chystáme dvě události:

23. – 27. června –  festival na Sklenářce

4.- 8. srpna – festival ve Vrábsku (jurtcamp.cz)

Těšíme se na setkání a spoluBytí